Wandelcoachtraject

Het wandelcoachtraject in de praktijk:
– 3 coachgesprekken in de buitenlucht van gemiddeld 120 minuten met een tussenliggende periode van ongeveer twee weken
– Tijdens het eerste gesprek maken we afspraken over aanpak, commitment en inhoud; we stellen vast welke leerdoelen centraal komen te staan en hoe we daar tijdens en tussen de gesprekken door mee aan het werk gaan.
– Tussen de gesprekken door een ingepland mail of app contact om de voortgang te bespreken en bewaken. Te denken valt aan:
* gespreksverslag door coachee
* stand van zaken van afgesproken stappen, wat gaat goed, waar ben je tegenaan gelopen
* feedback/reactie door coach
* concreet maken welk thema in het volgende gesprek centraal staat
* Voorafgaand aan het volgende gesprek maken we via een email concreet wat het leerdoel is van het volgende gesprek, om direct concreet aan de slag te kunnen

De buitenlucht en wandelend in een inspirerende en rustige omgeving zetten je letterlijk en figuurlijk in beweging. Al wandelend komen gesprekken en gedachten vaak makkelijk op gang en voelen stiltes niet ongemakkelijk. De omgeving kan vaak als metafoor gebruikt worden voor de thema’s waarover we in gesprek zijn.