Fysiek coachtraject

De coachgesprekken vinden aan tafel plaats, waarschijnlijk de meest bekende vorm van coaching .

Het fysiek coachtraject in de praktijk:
– 4 coachgesprekken aan tafel van gemiddeld 90 minuten met een tussenliggende periode van ongeveer twee weken
– Tijdens het eerste gesprek maken we afspraken over aanpak, commitment en inhoud; we stellen vast welke leerdoelen centraal komen te staan en hoe we daar tijdens en tussen de gesprekken door mee aan het werk gaan.
– Tussen de gesprekken door een ingepland mail of app contact om de voortgang te bespreken en bewaken. Te denken valt aan:
* gespreksverslag door coachee
* stand van zaken van afgesproken stappen, wat gaat goed, waar ben je tegenaan gelopen
* feedback/reactie door coach
* concreet maken welk thema in het volgende gesprek centraal staat
* Voorafgaand aan het volgende gesprek maken we via een email concreet wat het leerdoel is van het volgende gesprek, om direct concreet aan de slag te kunnen